เรียนภาษาญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับเบื้องต้นจนไปถึงระดับสูง

เรียนภาษาญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับเบื้องต้นจนไปถึงระดับสูง

ศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

” อิจิบัง ” เป็นศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นให้คำปรึกษาประสานงานและการเตรียมความพร้อม 

ศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

” อิจิบัง ” เป็นศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นให้คำปรึกษาประสานงานและการเตรียมความพร้อม 

บริการอื่นๆ

บริการล่าม

บริการล่ามไทย – ญี่ปุ่นและ ญี่ปุ่น – ไทย

บริการแปลภาษา

บริการแปลเอกสารไทย – ญี่ปุ่น และ ญี่ปุ่น – ไทย

บริการให้เช่า WIFI

บริการให้เช่า Wifi internetที่ประเทศญี่ปุ่น

บริการล่าม

บริการล่ามไทย – ญี่ปุ่นและ ญี่ปุ่น – ไทย

บริการแปลภาษา

บริการแปลเอกสารไทย – ญี่ปุ่น และ ญี่ปุ่น – ไทย

บริการให้เช่า WIFI

บริการให้เช่า Wifi internetที่ประเทศญี่ปุ่น

ข่าวสาร & กิจกรรม

ติดต่อ

ที่อยู่

9 ถนนศิริมังคลาจารย์

ซอย 9 ต.สุเทพ อ.เมือง

จ.เชียงใหม่ 50200

เวลาทำการ

เปิดทำการทุกวัน

จันทร์ - ศุกร์

เวลา 9.00 น. - 20.00 น.

อีเมล์

ichiban.classroom@hotmail.com

 

โทรศัพท์

052-000-247

สอบถาม