” เรียนภาษาญี่ปุ่นในเมืองเศรษฐกิจ นาโกย่า

โดยหลักสูตรมาตรฐานระดับสากล

ที่มีประสิทธิภาพและประวัติศาสตร์อันยาวนานอย่าง YMCA “

สถานที่ตั้ง

ที่อยู่ : 1-1-18, Hananoki, Nishi-ku, Nagoya    〒 451-0062

โทร : (052)531-0077

การเดินทาง

วิทยาเขต

อาคารโรงเรียนภาษาญี่ปุ่น Nishi – Nagoya

ระดับชั้นเรียน/เวลาเรียน

รอบเช้า 9:00 – 12:30

รอบบ่าย 13:00 – 14:50

ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของสถาบัน

 • คณาจารย์ทุกคนมีคุณสมบีติตรงตามข้อกำหนดและจบหลักสูตรการฝึกอบรมครูสอนภาษาญี่ปุ่น
 • หลักสูตรมุ่งเน้นการใช้งานจริง มีการฝึกอบรมภาษาสำหรับธุรกิจและชีวิตประจำวันผ่านกิจกรรมที่จำลองสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน
 • มุ่งเน้นการสอนภาษาญี่ปุ่นเชิงปฏิบัติและช่วยเหลือนักเรียนในการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
 • มีกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการสัมภาษณ์ผู้คนในท้องถิ่น เพื่อฝึกการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง

ภาคเรียนที่เปิดรับ

คอร์สระยะยาว :   เมษายน  และ  ตุลาคม

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
General Japanese Course
หลักสูตรสอนภาษาญี่ปุ่นที่มุ้งเน้นทั้งทฤษฎีและปฎิบัติได้อย่างครบครัน
โดยมีการแบ่งระดับคลาสเรียนเป็นคลาสอย่างเป็นระบบ
ระดับเริ่มต้น/ ระดับกลาง/ ระดับกลางสูง/ ระดับสูง

ค่าเล่าเรียน

ข้อมูลที่พัก

ตัวอย่างหอพักในเครือข่ายของโรงเรียน

1. หอพัก Dormy Chikusa 3 ( หอหญิง ) 

 • ค่าเช่าเริ่มต้นที่ 56,000 เยน 
 • ห้องนอน ห้องน้ำ ส่วนตัว
 • ห้องครัว ห้องซักผ้า ห้องนั่งเล่น ใช้รวม
 • รวมอาหารเช้า – กลางวัน

2. หอพัก Dormy Ikeshita ( หอชาย) 

 • ค่าเช่าเริ่มต้นที่ 48,500 เยน 
 • ห้องนอน ห้องน้ำ ส่วนตัว
 • ห้องครัว ห้องซักผ้า ห้องนั่งเล่น ใช้รวม
 • รวมอาหารเช้า – กลางวัน

บรรยากาศโรงเรียน

ติดต่อ

ที่อยู่ : 9 ถนนศิริมังคลาจารย์ ซอย 9 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน เวลา 9.00 น. - 20.00 น.

 

อีเมล์

ichiban.classroom@hotmail.com

For Business

ichiban.cm@hotmail.com

โทรศัพท์ : 052-000-247