Privacy & Policy

นโยบายคุกกี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก ที่จะถูกบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านเมื่อเข้าชมเว็บไซต์ โดยปกติ คุกกี้จะมีชื่อของเว็บไซต์ที่เป็นที่มาของคุกกี้, อายุของคุกกี้นั้นๆ (บอกระยะเวลาที่คุกกี้จะอยู่ในอุปกรณ์ของท่าน) และค่าของคุกกี้ ซึ่งมักเป็นตัวเลขที่สร้างขึ้นด้วยการสุ่ม

เราใช้คุกกี้อย่างไร

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเข้าเว็บไซต์ของเราดีขึ้น รวมถึงทำความเข้าใจลักษณะความสนใจของท่าน เพื่อปรับปรุงการทำงานชองเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และให้ข้อมูลที่ตรงกับความสนใจของท่านยิ่งขึ้น

ประเภทของคุกกี้ที่ใช้

  1. คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Necessary Cookies)
    คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยคุกกี้เกี่ยวกับการทำงานพื้นฐาน และความปลอดภัยของเว็บไซต์ โดยไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ
  2. คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ประมวลผล (Analytic Cookies)
    คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลการใช้งาน การเข้าชมข้อมูลต่างๆของท่านภายในเว็บไซต์ เพื่อให้เราสามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเนื้อหาในเว็บไซต์ของเรา
  3. คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising cookies)
    คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกลงบนอุปกรณ์ของท่าน เพื่อจดจำลักษณะการใช้งานและการเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ตรงกับความสนใจของท่าน

การจัดการคุกกี้

ท่านสามารถเลือกตั้งค่าคุกกี้แต่ละประเภทได้โดยการตั้งค่าใน web browser

ทั้งนี้ การปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้เว็บไซต์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ท่านสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต โดยศึกษาตามวิธีการที่ระบุในแต่ละเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ตามลิงก์ดังนี้